LPS-Breek4U verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal afspraken opgesteld. Wilt u deze afspraken lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Algemeen

 • We gaan fijn en respectvol met elkaar om.
 • We praten op een prettige en rustige manier met elkaar.
 • Wil je naar het toilet, dan vraag je dat eerst aan de overblijfjuf.
 • Heb je een vraag of wil je iets oplossen? Dan vraag/bespreek je het met de overblijfjuf.
 • Als we naar buiten gaan, lopen we rustig door de school.

Regels voor, tijdens en na het eten

 • Je zoekt rustig een plaatsje.
 • Groep 1 t/m 3 zit aan de kleine tafel en groep 4 t/m 8 aan de grote tafel.
 • Tijdens het eten zitten we aan tafel.
 • We eten ons eigen eten op.
 • Ben je klaar met eten, dan blijf je rustig aan tafel zitten en wacht je totdat we gaan spelen.
 • Na het eten ruimen we op door de bekers op het aanrecht te zetten en de broodtrommels op te bergen.
 • Na het opruimen gaan we gelijk spelen. Bij mooi weer spelen we buiten, bij slecht weer binnen.

Regels voor als we buiten spelen

 • We spelen met het spelmateriaal van de overblijf.
 • We gaan netjes en voorzichtig met het spelmateriaal om. Op deze manier hebben we er langer plezier van.
 • We spelen op het kleuterplein vanaf het huisje tot de rekstokken. De overblijfjuf heeft dan goed zicht op alle kinderen.
 • Voetballen doen we op het gras.
 • Als je naar het toilet wilt, vraag je dat eerst aan de overblijfjuf. Alleen met toestemming mag je naar binnen.
 • Om 12:50 uur ruimen we het spelmateriaal netjes op en gaan de kleuters naar binnen, de andere kinderen gaan naar hun eigen plein.

Regels voor als we binnenspelen

 • Bij slecht weer spelen we binnen.
 • We spelen in de keuken en in het beginstuk van de grote hal.
 • We spelen rustig in de keuken en hal; rennen doen we buiten.
 • We spelen met het binnenspeelgoed van de overblijf.
 • Om 12:50 uur ruimen we alles op en gaan we rustig naar de eigen klas.